Auktorisationen – en trygghetsgaranti

Alla vi som är verksamma på Lindholms Begravningsbyrå har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Att anlita oss ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i - och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. 

  När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du också garanterad att byrån följer auktorisationens regler.